แบบตอบรับ
การสัมมนา เรื่อง “การบริหารภาษีอย่างมืออาชีพ”  
วันอาทิตย์ ที่ 31 กรกฏาคม 2559 เวลา 09.00 - 13.00 น.
ณ ห้องสัมมนา Jupiter 14 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 แบบตอบรับ
การสัมมนา เรื่อง “การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)”  
วันพุธ ที่ 27 กรกฏาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องสัมมนา Jupiter 5 เมืองทองธานี

 
   

 

 

 

                                                     
https://www.facebook.com/nec.dip.go.th/   line : @nec.dip.go.th   http://nec.dip.go.th

 


 

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

แฟกซ์ : 023543423,023543425  Email : nec.dip.go.th