การบริหารภาษีอย่างมืออาชีพ วันอาทิตย์ ที่ 31 กรกฏาคม 2559  download (เอกสารงานสัมมนา)

 

                                                     
https://www.facebook.com/nec.dip.go.th/   line : @nec.dip.go.th   http://nec.dip.go.th

 


 

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

แฟกซ์ : 023543423,023543425  Email : nec.dip.go.th