ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการประจำปีงบประมาณ 2557 ซึ่งจะเริ่มดำเนินการราวเดือนธันวาคม 2556
1.1ท่านสามารถเข้ามาสมัคร online และเลือกหน่วยร่วมดำเนินการ  โดยดูรายละเอียดหน่วยร่วมที่ดำเนินการจัดอบรมได้ที่ เมนูกำหนดการฝึกอบรม

1.2.ท่านสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครจากเมนูดาวโหลดใบสมัครเพื่อส่ง Fax ให้กับหน่วยงานที่ท่านสนใจเข้ารับการอบรมโดยสอบถามเบอร์ Fax จากรายละเอียดหน่วยงานฝึกอบรม

1.3.ท่านสามารถติดต่อขอเดินทางเข้าไปกรอกใบสมัครที่หน่วยงานโดยตรง

**วิธีที่ 2 และ 3 กรุณาสอบถามหน่วยร่วมก่อนทำการสมัคร** สำหรับรายละเอียดค่าใช้จ่าย ท่านสามารถสอบถามได้เองจากหน่วยร่วมที่ท่านสนใจ โดยใช้เบอร์โทร.ที่ปรากฎในรายละเอียดของหน่วยร่วมในกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรของโครงการคือ "หลักสูตรเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่" ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่จำกัดประเภทธุรกิจ และโครงการยังได้เปิดหลักสูตรเฉพาะทางในบางสาขา เช่นธุรกิจด้านอาหาร หรือธุรกิจด้านความงามและสุขภาพ โดยท่านสามารถสตรวจสอบได้ที่กำหนดการฝึกอบรม