***สิทธิพิเศษสำหรับ SMEs ที่ไม่ควรพลาด
จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ขอเชิญสมัครสมาชิก T-Good Tech 
ผู้ประกอบการร่วมการจับคู่ธุรกิจออนไลน์(T-GoodTech) 
ภายใต้โครงการ Digital Value Chain 
เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้ประกอบการ 
J-Good Tech ประเทศญี่ปุ่น

***คุณสมบัติและหลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก
1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนพาณิชย์ในประเทศไทย 
2) เป็นธุรกิจที่มียอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาทต่อปี 
3) กรณีเป็นอุตสาหกรรม/บริการ ที่ต้องมีมาตรฐานบังคับ ต้องได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์หรือสินค้าตามมาตรฐานบังคับ 
4) มีเว็บไซต์เป็นของธุรกิจเอง ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

***เงื่อนไขต้องกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ
***ข้อมูลการเข้าร่วมลงทะเบียนจาก
***กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่***

***สนใจสมัครเข้าร่วมและกรอกใบสมัครได้ที่
https://goo.gl/forms/rMehxVMwAGhd17Qj2

***ดาวน์โหลดรายละเอียดและข้อมูลใบสมัครได้ที่ 
https://drive.google.com/…/1P-2wSctthq60etzQoF4eXBPcu5fnEMS…

J-GoodTech Promotion Video
https://youtu.be/CPMeSIPPCAg

***คำแนะนำ*** 
ให้ดาวโหลดข้อมูลใบสมัครมาดูก่อนว่าจะต้องให้ข้อมูลอะไรบ้าง สิ่งสำคัญข้อมูล "ภาษาอังกฤษ" และ "ครบถ้วน" (โดยเฉพาะ * สีแดง)

*** เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านโปรดสมัคร Online ของท่านเอง